جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

هم‌اندیشی بازی‌‌سازان و رونمایی از کتاب صنعت گیم

نشست هم‌اندیشی اکوسیستم صنعت گیم با حضور بازی‌سازان و مدیران صنعت به همراه رونمایی از کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود.

در این نشست، فعالان اکوسیستم صنعت بازی به بحث و گفتگو در خصوص راه‌های توسعه و شناسایی فرصت‌های رشد و رونق صنعت و بررسی برنامه‌های آتی اعضای تاثیرگذار صنعت گیم می‌پردازند.

کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ که به همت نارین گیمز منتشر شده است، نقش‌آفرینان صنعت بازی را معرفی می‌کند.

نشست هم‌اندیشی اکوسیستم صنعت گیم با حضور بازی‌سازان و مدیران صنعت به همراه رونمایی از کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود.

در این نشست، فعالان اکوسیستم صنعت بازی به بحث و گفتگو در خصوص راه‌های توسعه و شناسایی فرصت‌های رشد و رونق صنعت و بررسی برنامه‌های آتی اعضای تاثیرگذار صنعت گیم می‌پردازند.

کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ که به همت نارین گیمز منتشر شده است، نقش‌آفرینان صنعت بازی را معرفی می‌کند.

نشست هم‌اندیشی اکوسیستم صنعت گیم با حضور بازی‌سازان و مدیران صنعت به همراه رونمایی از کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود.

در این نشست، فعالان اکوسیستم صنعت بازی به بحث و گفتگو در خصوص راه‌های توسعه و شناسایی فرصت‌های رشد و رونق صنعت و بررسی برنامه‌های آتی اعضای تاثیرگذار صنعت گیم می‌پردازند.

کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ که به همت نارین گیمز منتشر شده است، نقش‌آفرینان صنعت بازی را معرفی می‌کند.

نشست هم‌اندیشی اکوسیستم صنعت گیم با حضور بازی‌سازان و مدیران صنعت به همراه رونمایی از کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود.

در این نشست، فعالان اکوسیستم صنعت بازی به بحث و گفتگو در خصوص راه‌های توسعه و شناسایی فرصت‌های رشد و رونق صنعت و بررسی برنامه‌های آتی اعضای تاثیرگذار صنعت گیم می‌پردازند.

کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ که به همت نارین گیمز منتشر شده است، نقش‌آفرینان صنعت بازی را معرفی می‌کند.

نشست هم‌اندیشی اکوسیستم صنعت گیم با حضور بازی‌سازان و مدیران صنعت به همراه رونمایی از کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۵ خرداد برگزار می‌شود.

در این نشست، فعالان اکوسیستم صنعت بازی به بحث و گفتگو در خصوص راه‌های توسعه و شناسایی فرصت‌های رشد و رونق صنعت و بررسی برنامه‌های آتی اعضای تاثیرگذار صنعت گیم می‌پردازند.

کتاب صنعت گیم ۱۴۰۰ که به همت نارین گیمز منتشر شده است، نقش‌آفرینان صنعت بازی را معرفی می‌کند.